Vad är det jag ska rösta om?

Den 7 januari 2021 överlämnades en lista med namnunderskrifter till kommunen, med syfte att åberopa möjligheten till folkomröstning genom folkinitiativ i ärendet om samlokalisering av förskolor och skolor i Värmdö kommun.

Namnunderskrifterna granskades och räknades och var tillräckligt många för att frågan om folkomröstning skulle behandlas.

14 april 2021 beslutade Värmdös kommunfullmäktige att folkomröstning ska genomföras .

Vad är det jag ska rösta om?

Bakgrunden till folkinitiativet var förslagen om att samlokalisera 5 förskolor, lägga ner Munkmoraskolan samt flytta årskurs 6-9 på ö-skolorna till fastlandet. Kommunfullmäktige beslutade på sitt sammanträde den 3 februari 2021 att:

  • Kottens förskola på Ingarö ska samlokaliseras och verksamheten ska flyttas till närliggande förskolor från och med augusti 2021.
  • Minimunkis förskola i Gustavsberg ska samlokaliseras och verksamheten ska flyttas till närliggande förskolor från och med augusti 2021. Hyresavtalet sägs upp.
  • Farstaborgs förskola i Gustavsberg samlokaliseras och verksamheten ska flyttas till närliggande förskolor från och med augusti 2021. Hyresavtalet sägs upp.
  • Lokattens förskola på Värmdölandet flyttas när lämplig ersättningsförskola tagits fram. Förvaltningen ska återkomma med en plan på genomförande.
  • Blåsippans förskola på Värmdölandet renoveras, alternativt byggs en ny förskola på platsen. Förskoleverksamheten och den öppna förskolan flyttas till närliggande förskolor från och med 1 juli 2022.

Den fråga som ställs till de röstberättigade, lyder:

Tycker du att kommunen ska dra tillbaka beslutade samt stoppa planerade nedläggningar och centraliseringar av förskolor och skolor till dess att man haft en riktig dialog och gjort grundliga konsekvensanalyser?

De svarsalternativ som ställs till de röstberättigade, är: ja, nej eller avstår