Vad är folkomröstning och folkinitiativ?

En kommunal folkomröstning är ett sätt att få reda på vad kommuninvånare tycker i en viss fråga.

Det är kommunen som beslutar om en lokal folkomröstning, antingen på eget initiativ eller på begäran från medborgarna, folkinitiativ. Kommunala folkomröstningar är rådgivande. Det är kommunen som beslutar om en folkomröstning ska hållas och det finns en särskild lag som reglerar kommunala folkomröstningar.

En rådgivande folkomröstning ska hållas i en fråga om minst tio procent av de röstberättigade begär det om inte två tredjedelar av närvarande ledamöter i fullmäktige motsätter sig det. En kommunal folkomröstning administreras av den kommun som beslutat om omröstningen.

Vid en folkomröstningen är det kommunen som ansvarar för folkomröstningen och kommunen har inte Valmyndigheten elelr Länsstyrelsen till hjäl som vid allämna val. Det innebär att kommunen beslutar om när, var och hur du kan rösta i en folkomröstning.

Läs mer hos SKR Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.