Samhälle och miljö

Inom mätområdet samhälle och miljö ingår nyckeltal som mäter kommunens service till samtliga som bor, vistas eller verkar i kommunen samt ett hållbart samhällsbyggande. Nyckeltalen består av kommunens egenrapporterade uppgifter, undersökningar av ett externt företag samt uppgifter från bland annat Valmyndigheten och SCB.

Nytt för 2018 är att nyckeltalet som rör svar på e-post numera mäter svar inom en dag istället för två. Trots detta har Värmdö kommuns resultat förbättrats med tre procentenheter och ligger 19 procentenheter över genomsnittet för deltagande kommuner. Vidare har kommunen ett bra resultat gällande gott bemötande vid kontakt med kommunen, där kommunen har förbättrat sitt resultat med tre procentenheter jämfört med föregående år. Däremot har kommunen försämrat sitt resultat gällande kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga inom 60 sekunder.

Den 9:e september 2018 genomfördes val till riksdag, landsting och kommun. Valdeltagandet i Värmdö kommun ökade med 3,3 procentenheter jämfört med förra valet, vilket placerar Värmdö bland de 25 % bästa resultaten för alla de deltagande kommunerna.

63 % av deltagare som efter deltagande i kommunens arbetsmarknadsinsatser har börjar arbeta eller studera. Detta är 36 procentenheter högre än genomsnittet för alla deltagande kommuner.

Resultatet för nyckeltalet miljöbilar personbilar och lätta lastbilar är något sämre än förra årets mätning, men Värmdö kommun ligger 12,3 procentenheter över genomsnittet för deltagande kommuner.

Se resultat inom mätområdet Samhälle och miljö , 366.7 kB.