Öppna jämförelser och Kolada

Genom att jämföra sig med andra kommuner kan Värmdö förbättra sina verksamheter. Det bidrar också till insyn och demokrati.

Öppna jämförelser

Medborgarna i ett demokratiskt samhälle har rätt till full insyn i vad gemensamt finansierade verksamheter åstadkommer - helt enkelt vad man får för pengarna. Förutom den årliga kvalitetsundersökningen Kommunens kvalitet i korthet (som du hittar mer information om i vänster meny) deltar Värmdö kommun i Öppna jämförelser.

Öppna jämförelser genomförs årligen av Sveriges kommuner och regioner (SKR), i vissa fall i samverkan med expertmyndigheter. Rapporterna bidrar till insyn och till att ge kommunen underlag för analyser, kvalitetsförbättringar och effektiviseringar.

De öppna jämförelser som Sveriges kommuner och regioner årligen genomför bidrar både till insyn och till att ge kommunen underlag för analyser, kvalitetsförbättringar och effektiviseringar. Inom de här områdena kan du jämföra Värmdö kommun med andra kommuner:

  • Grundskola
  • Gymnasieskola
  • Socialtjänst
  • Trygghet och säkerhet
  • Företagsklimat

SKR:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kolada - utforma dina egna analyser

Kommun och landstingsdatabasen (Kolada) ger dig själv möjlighet att utforma analyser och göra jämförelser av Värmdö kommun i förhållande till andra kommuner. I Kolada finns mer än 3 000 nyckeltal. Du kan enkelt visa siffror i tabeller, diagram eller kartor på datorn, kopiera över bilder i dokument eller presentationer, eller exportera till Excel för vidare bearbetning.

Kolada.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.