E-förslag

Har du förslag om hur Värmdö kan utvecklas och förbättras? Då kan du lämna ett e-förslag till de förtroendevalda politikerna genom nedanstående formulär.

Aktuella e-förslag

Arkiverade e-förslag

Så lämnar du ett e-förslag

Alla som lämnar förslag måste registrera ett e-förslagskonto med namn och kontaktuppgifter. Ditt namn kommer också att synas på det publicerade förslaget.

Tänk på att ditt e-förslag behöver ha en rubrik och en beskrivning om idén bakom förslaget. Beskrivningen ska ge tydlig information om vad du vill ska hända och varför. Det går bra att länka in bilder, filmer och bifoga dokument.

När du registrerar e-förslag samtycker du till att vi registrerar de uppgifter du lämnar.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Samla stöd för ditt förslag

Du som lämnar ett e-förslag ansvarar själv för att marknadsföra det. Personer kan visa att de stödjer ditt förslag genom att skriva under, eller rösta för, ditt förslag. Om ditt förslag samlar 500 underskrifter eller mer informeras kommunfullmäktige om förslaget.

Om en förtroendevald politiker stödjer ditt e-förslag och vill driva frågan kommer du som lämnat förslaget att bli kontaktad. Detta kan ske både när förslaget är aktivt eller arkiverat.

Skapa konto och lämna förslag

Innan du kan logga in första gången behöver du skapa ett konto.

Så hanterar vi dina uppgifter

När du registrerar e-förslag samtycker du till att vi registrerar de uppgifter du lämnar. De registrerade uppgifterna kommer att hanteras enligt nedan.

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, personnummer, adress, telefonnummer, mejladress. Syftet med en sådan behandling är för att kunna administrera och återkoppla till dig gällande ditt e-förslag.

Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Dina uppgifter kommer att sparas i Värmdö kommun.

De personuppgifter vi behandlar om dig kan komma att delas med förtroendevalda och andra som är intresserade av ditt e-förslag. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på varmdo.kommun@varmdo.se eller servicecenter på telefonnummer 08-570 470 00. Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@varmdo.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten

Till Integritetsskyddsmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.