• Brunt vatten kan förekomma i Gustavsberg och på Ingarö
    Just nu håller en omläggning av vattenledningar på att utföras mellan Ingarö och Gustavsberg. Detta kan göra att kranvattnet blir tillfälligt brunt för vissa boende i området. Om du upplever att vattnet är missfärgat, se till att spola vattnet tills det är klart. Vattnet är drickbart och missfärgningen är inte farlig, men undvik att använda tvättmaskinen om vattnet är missfärgat.
    Mer information

Värmdös medborgarpanel

Värmdös medborgarpanel är en webbaserad panel bestående av Värmdöbor som regelbundet får svara på frågor om kommunens utveckling och verksamhet.

Panelen startade under våren 2018 och består av 1065 värmdöbor. Deltagare i panelen får regelbundet svara på frågor som rör kommunens utveckling och verksamhet.

Syftet med panelen är att öka medborgarnas möjlighet till inflytande i kommunens beslutfattningsprocess samt att bredda underlag inför politiska beslut. Genom panelen kan kommunen stämma av vad medborgarna tycker i viktiga frågor som rör kommunen och dess verksamhet innan beslut i frågorna tas.

Urval till panelen

Panelen består av en fast grupp medborgare som är slumpvist utvalda. Under våren 2018 gick en förfrågan ut till 10 000 värmdöbor vilket resulterade i dagens panel på 1065 medlemmar. 

Det slumpvisa urvalet baserades på faktorer så som ålder, kön och boendeort med syftet att skapa en panel som är så representativ för Värmdös befolkning som möjligt. Kommunens politiker har i möjligast mån tagits bort från urvalet då panelen ska vara en kanal mellan politiker och medborgare. Den första frågeomgången genomfördes under våren 2018. De sammanställda svar som presenteras är anonyma.

 

2019

Tema: Trafik & miljö

2019 Trafik & miljöTema: Digitalisering

2019 DigitaliseringTema: Inflytande och påverkan

2019 Inflytande och påverkan

2018

Tema: Trygghet

2018 Trygghet

Ansvar

Kommunstyrelsen är ansvarig för panelen och beslutar vilka frågor som ska ställas till panelen. Alla nämnder har dock möjlighet att ställa frågor till panelen. Även frågor från förvaltningen kan förekomma.

Kontakt

Har du frågor om medborgarpanelen är du välkommen att kontakta oss på 08-570 470 00.