Offentliga handlingar

En allmän handling kan antingen vara offentlig eller belagd med sekretess. Du har rätt att ta del av alla kommunens offentliga handlingar.

Offentlighetsprincipen som finns uttryckt i Tryckfrihetsförordningen ger alla svenska och utländska medborgare rätt att ta del av offentliga handlingar hos myndigheter och förvaltningar i Sverige. Denna rätt har funnits i vårt land sedan 1766.

En handling kan vara ett brev, protokoll, beslut, e-postmeddelande, en videoinspelning eller vilken informationsbärare som helst. Enligt lagen är en handling allmän när den har skickats till kommunen, när den arkiveras här eller har upprättats här. Det gäller även om du själv skickar e-post till någon i kommunen. Tjänstemännens interna arbetsmaterial är dock inte offentligt.

Allmänna handlingar kan i vissa fall vara sekretessbelagda för att skydda enskild person eller ett känsligt ämne. Alla handlingar som inte är sekretessbelagda har du rätt att läsa. Då måste dessa uppgifter döljas innan utlämnandet.

Ta del av offentliga handlingar

Kommunen måste registrera, förvara och arkivera sina allmänna handlingar. De ska hållas ordnade så att man lätt kan hitta det man söker. I kommunens diarium förtecknas de handlingar som registrerats.

Kommunens diarium och arkiv


Lagen säger att offentliga handlingar ska lämnas ut "skyndsamt". Normalt skickas handlingarna inom ett par dagar.

Kontakta kommunen för att begära allmänna handlingar


I Värmdö kommun publiceras mötesdagar, kallelser, beslutsunderlag och protokoll från alla nämnder på webben.

Ta del av beslutsunderlag och protokoll