Tyck till
Talande webbLyssna

Internationellt arbete

Hand håller i jordglob, sjöbakgrund

Värmdö kommun hämtar inspiration från andra länder genom till exempel studiebesök och samverkansprojekt.

Värmdö kommuns internationella arbete ska vara förankrat i den kommunala verksamheten och utgå från något av dessa tre kriterier:

  • Generellt internationellt arbete i form av till exempel studiebesök och omvärldsbevakning.
  • Internationellt samarbete i form av fördjupade relationer med en viss ort.
  • Samverkansprojekt inom EU.

Det internationella arbetet ska bedömas främja den lokala och regionala utvecklingen.

Senast publicerad: 2013-09-30

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se 



Mer kontaktinformation

Mer information

Dokument