Höjdsystem i Värmdö kommun

Den 1 februari 2014 bytte Värmdö kommun höjdsystem från RH00 till rikets nya system RH2000. Detta innebär nya saker att tänka på för alla som bygger hus, VA, vägar och liknande.

Värmdö är Stockholms läns näst största kommun sett till ytan. Här finns mer än 10 000 öar och omkring 14 000 fritidshus.

Samtliga kartor och kartdata som levereras efter 2014-02-01 redovisas i RH2000.

Skillnaden

Höjdvärdet för en punkt redovisat i RH2000, kommer att vara 51 cm högre än samma punkt redovisad i RH00.

Att tänka på vid leveranser

I samtliga kartor, ritningar, filer och handlingar där det förekommer höjduppgifter, ska det alltid via särskild märkning framgå vilket höjdsystem som används.

Risker!

Eftersom det inte går att se på en höjduppgift vilket höjdsystem den är upprättad i, så är det viktigt att kontrollera att den informationen alltid följer med.

Risken finns annars att till exempel en byggnad, väg eller ledningsnät, hamnar en halvmeter fel.

Vilka berörs?

Alla som använder kartor och ritningar, projekterar eller granskar handlingar där höjder ingår.

Pågående arbeten

När det gäller till exempel bygglov, plan och VA-projekt som påbörjats, rekommenderas att höjdredovisningen slutförs i RH00.

Andra myndigheter

Lantmäteriet och andra myndigheter har redan gått över till RH2000, och kommer i framtiden endast tillhandahålla data i detta system.

Relaterad information

Mer information hos Lantmäteriet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.