VärmdöBostäder AB

VärmdöBostäder AB är kommunens bostadsbolag. Bolaget ska förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder och lokaler.

VärmdöBostäder äger och förvaltar omkring 2100 lägenheter i Gustavsberg, Hemmesta, Stavsnäs, Djurö och Ingarö. Lägenheterna förmedlas av Stockholms bostadsförmedling.

Sedan den 1 december 2015 innehar Rikshem Bostäder Holding AB 49 procent av aktierna i bolaget. Värmdö kommun, genom Kommunhuset i Värmdö AB, innehar resterande andel aktier.

Styrelsen i bolaget består av sex ledamöter och fyra suppleanter. Kommunfullmäktige i Värmdö utser hälften av ledamöterna och suppleanterna.

VärmdöBostäders egna hemsida Länk till annan webbplats.

Bolagsordning för VärmdöBostäder AB , 177.5 kB.