Värmdö hamnar AB

Värmdö hamnar äger, förvaltar och utvecklar kommunens hamnanläggningar med tillhörande fastigheter.

Verksamheten ska utföras till nytta för boende, näringsliv och besökare. Bolaget ansvarar självständigt för uthyrning av sina egna fastigheter, lokaler, lägenheter och anläggningar. Verksamheten ska bedrivas så att god ekonomi och långsiktig ekonomisk balans upprätthålls.

Stavsnäs vinterhamn och Sollenkroka brygga är två knytpunkter i skärgården som Värmdö Hamnar AB ansvarar för.

Övriga hamnar bolaget driver verksamhet vid är Djurö Hamn, Sandhamn och Bolvik. I Sandhamn finns till exempel Tullhuset vid hamninloppet med kajer för Sjöfartsverket och Kustbevakningen och i Bolvik finns en terminal för sophantering.

Värmdö hamnars hemsida

Bolagsordning för Värmdö hamnar AB , 344.8 kB.