Talande webbLyssna

Kommunfullmäktige

​Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande instans, som väljs av värmdöborna vart fjärde år. Kommunfullmäktige fattar beslut i stora och övergripande frågor som rör medborgarna i Värmdö.

Kommunfullmäktige:

 • beslutar om övergripande mål och riktlinjer för kommunens verksamheter
 • fastställer kommunens budget och beslutar hur mycket skatt invånarna i kommunen ska betala
 • beslutar vilka nämnder som ska finnas och väljer ledamöter och ersättare till nämnder och kommunstyrelse
 • väljer revisorer som granskar kommunens verksamhet
 • beslutar om ansvarsfrihet för nämnder och styrelser
 • fattar beslut om huruvida folkomröstning ska hållas i kommunen

Mandat och ledamöter

Kommunfullmäktige i Värmdö består av 51 ledamöter och 31 ersättare. Mandaten är fördelade enligt följande:

 • Moderaterna 14
 • Socialdemokraterna 14
 • Sverigedemokraterna 7
 • Centerpartiet 5
 • Liberalerna 3
 • Kristdemokraterna 3
 • Miljöpartiet 3
 • Vänsterpartiet 2

Ordförande i kommunfullmäktige är Lars-Erik Alversjö (M), förste vice ordförande är Anna Lipinska (KD) och andre vice ordförande är Andrine Winther (S).

Ledamöter i kommunfullmäktige

Kom och lyssna – eller se på webben

Kommunfullmäktige sammanträder en onsdag i månaden, utom i juli, i Värmdösalen, kommunhuset, Skogsbo. Du är välkommen dit för att lyssna på debatterna. Sammanträdena direktsänds också på webben, men det går även bra att titta på dem i efterhand. Se rubrik i vänstermenyn.

Senast publicerad: 2018-10-25

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00

varmdo.kommun@varmdo.se

Ställ en fråga direktlänk till annan webbplats

 


Mer kontaktinformation