Tyck till
Talande webbLyssna

Kommunledningsgrupp

I kommunledningsgruppen sitter, förutom kommundirektören, cheferna för kommunens kontor, samt ekonomichefen och näringslivschefen.

Fredrik Nornvall
Tillförordnad Kommundirektör
08-570 474 48
fredrik.nornvall@varmdo.se

Peter Bergström
Chef för Utbildningskontoret
peter.bergstrom@varmdo.se

Malin Nyberg
Tillförordnad Chef för Kultur- och fritidskontoret
08-57048224
malin.nyberg@varmdo.se

Christina Leifman
Chef för Samhällsbyggnadskontoret 
08-570 473 90
christina.leifman@varmdo.se

Anne Lundkvist
Chef för Social- och omsorgskontoret
08-570 473 89
anne.lundkvist@varmdo.se

Anna-Stina Sjödin
Chef för Vuxenutbildning och arbetslivskontoret
08-570 470 00
anna-stina.sjodin@varmdo.se

Petra Eriksson
Chef för Ekonomiavdelningen
08-570 481 02
petra.eriksson@varmdo.se

Sofia Brorsson
Chef för Näringslivsavdelningen
08-570 470 19
sofia.brorsson@varmdo.se


Senast publicerad: 2019-09-02

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation

Mer information