Talande webbLyssna

Revisorer

Kommunrevisionen har till uppgift att granska, utvärdera och kontrollera hela den kommunala verksamheten.

Revisorerna ska pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt sätt. De ska också kontrollera nämndernas egen kontroll inom förvaltningen.

Kommunfullmäktige i Värmdö kommun utser till varje mandatperiod sju revisorer. Kommunrevisorerna arbetar som en grupp, men ska ändå enligt kommunallagen agera självständigt i förhållande till sina medrevisorer.

Revisorerna granskar årligen all verksamhet enligt kommunallagens bestämmelser.

Mer information om revisorerna