Talande webbLyssna

Rådgivande organ

De kommunala råden i Värmdö är samarbetsgrupper som har en betydelsefull roll. Råden ska vara en öppen kanal mellan invånare, kommunfullmäktige och nämnder.

Råden fungerar som forum för överläggningar och ömsesidig information mellan rådsledamöterna och deras organisationer och kommunstyrelsen, nämnder och förvaltningar.

Valda representanter för olika intressegrupper och föreningar i Värmdö deltar.

I Värmdö kommun finns följande råd:

Läs mer under rubrikerna i vänstermenyn.

Senast publicerad: 2019-09-09

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation

Mer information