Tyck till
Talande webbLyssna

Värmdö kommuns förvaltningsorganisation

Förvaltningsorganisationen ansvarar för kommunens olika verksamheter, genomför uppdrag och ger stöd till de politiska nämnder och styrelser som de är kopplade till.

Sex kontor

Värmdö kommuns förvaltningsorganisation indelas i sex kontor, fem av dem samlar kommunens utåtriktade kärnverksamhet:

  • Utbildningskontoret
  • Kultur och fritidskontoret
  • Samhällsbyggnadskontoret
  • Social- och omsorgskontoret
  • Vuxenutbildning och arbetslivskontoret

De här kontoren erbjuder verksamheter och service i både egen kommunal regi och genom externa utförare. Utöver det tillkommer den myndighetsutövning som ryms inom respektive område, samt finansiering, uppföljning och kravställning av externa leverantörer.

Utöver de fem kontoren som ansvarar för kommunens kärnverksamhet finns ett kontor för strategiskt verksamhets- och ledningsstöd. Deras uppdrag är att understödja de övriga sektorernas verksamheter samt säkerställa en samordning inom hela kommunförvaltningen:

  • Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret tillhandahåller rutiner, kompetens och annat stöd så att kärnsektorerna kan fullfölja sitt verksamhetsansvar med god kvalitet och effektivitet.