Kommunen som samhällsutvecklare

Måtten för samhällsutveckling är en blandning av mått som kommunen själva kan påverka och mått som även beror på sådant som är utanför kommunens kontroll men som också är viktiga för samhällsutvecklingen.

Kommunen som samhällsutvecklare är det område där kommunen uppvisar den största förbättringen i jämförelse med föregående år och genomsnittet för landets kommuner.

Värmdö uppvisar en positiv trend där företagandet ökar. Under 2015 startades 9,5 företag per 1 000 invånare, vilket gör att kommunen hamnar på femte plats i landet. Undersökningen visar också att företagarnas uppfattning om kommunens service och bemötande har blivit bättre. Några av de insatser som gjorts för att främja företagsklimatet är Boka kommunledningen, Förenkla helt enkelt, Drop-in-besök samt Frukostklubben. När det gäller mätningar inom områden som skola, förskola och hemtjänst ligger Värmdös resultat högre än genomsnittet för riket för de flesta av måtten.

Resultaten med kommentarer för alla mått inom samhällsutveckling finner du i denna sammanställning.


Senast publicerad: 2016-06-23

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se

Ställ en fråga direktlänk till annan webbplats

 


Mer kontaktinformation