Läget i Ukraina

Värmdö kommun följer situationen noga och arbetar tillsammans med till exempel myndigheter och andra kommuner. Läs mer om vårt arbete, om hur du kan hjälpa till eller få stöd vid oro.

Värmdö kommuns beredskap och mottagande

I det så kallade massflyktsdirektivet har kommunerna ett stort ansvar att ta emot flyktingar. Värmdö kommun arbetar aktivt med sin ansvarsdel och har stärkt sina resurser för att medverka i mottagandet.

Kommunens beredskap och mottagande

För dig som kommer till Värmdö från Ukraina

Information till personer som kommer till Sverige från Ukraina - Migrationsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du som har flytt från kriget i Ukraina - samlad information på informationsverige.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Säkerhetsläget i Sverige

Försvarsmakten bedömer att risken för ett väpnat angrepp mot Sverige på kort sikt är låg, men är beredd att vidta olika åtgärder beroende på det aktuella läget. Säkerhetspolisen ser i nuläget inte heller någon förändrad bild av säkerhetshotet i Sverige på kort sikt. Däremot kan Sverige och Värmdö kommun komma att påverkas på andra sätt och av andra hot, till exempel genom påverkanskampanjer, sabotage, misskreditering av viktiga personer eller cyberattacker.