Frågor och svar

Undrar du över något om den uppkomna situationen runt Ukraina? Här hittar du förhoppningsvis svar.

Värmdös mottagande

Vad ska nyanlända från Ukraina göra när de kommer till Sverige?

Vilka öppettider har Migrationsverket?

Jag har varit nere och hämtat personer på flykt från Ukraina. Kan personerna få hjälp med boende i Värmdö?

Jag hjälper till med boende åt en ukrainsk familj. Kan jag få ersättning?

Jag har en ukrainsk familj boende hos mig. Jag har hört att ansvaret att ordna boende åt ukrainare har gått över till kommunen. Kommer Värmdö kommun att ordna med annat boende åt den här familjen?

Kommer Värmdö kommun att öppna särskilda boenden för nyanlända från Ukraina?

Jag är intresserad av att vara jourhem åt ensamkommande ukrainska barn. Hur gör jag?

Hur får ett nyanlänt barn från Ukraina skolplats på Värmdö?

Kan nyanlända ukrainska barn gå i förskola på Värmdö?

Jag har kläder och annat som jag vill skänka. Vart vänder jag mig?

Jag har plats att ta emot nyanlända från Ukraina. Var anmäler jag det?

Jag vill anställa en nyanländ person från Ukraina. Hur gör jag?

Kan en nyanländ från Ukraina ta ett jobb?

Hur hanteras husdjur från Ukraina vid ankomst till Sverige?

Det här engagerar mig. Jag vill hjälpa till! Hur kan jag bidra?

Säkerhetsläget i Sverige

Jag vill ha koll på var närmaste skyddsrum finns. Var hittar jag sådan information?

Hur pratar jag bäst med mina barn om kriget?

Jag känner mig orolig över allt som händer och behöver någon att prata med. Vart vänder jag mig?

När testas signalen för VMA (Viktigt meddelande till allmänheten)?


Vad ska nyanlända från Ukraina göra när de kommer till Sverige?
De ska kontakta Migrationsverket och registrera sin ankomst för att kunna ta del av den hjälp de har rätt till enligt massflyktsdirektivet. Läs mer på Migrationsverkets webbplats Länk till annan webbplats..

Vilka öppettider har Migrationsverket?
Du hittar svaren på Migrationsverkets webbplats.
Pyramidvägen 2A, Solna Länk till annan webbplats.

Jag har varit nere och hämtat personer på flykt från Ukraina. Kan personerna få hjälp med boende i Värmdö?
Migrationsverket ordnar boende om inte personen själv kan ordna detta. Personer kan också själv anordna boende, till exempel hos anhöriga. Det är viktigt att även den som hittar eget boende registrerar sig hos Migrationsverket eftersom registreringen är en förutsättning för att få sina rättigheter tillgodosedda enligt massflyktsdirektivet.

Jag hjälper till med boende åt en ukrainsk familj. Kan jag få ersättning?
I dagsläget finns inte möjlighet att få ersättning varken från kommuner eller Migrationsverket. Den ukrainska familjen kan däremot ansöka hos Migrationsverket om ersättning för sina omkostnader.

Jag har en ukrainsk familj boende hos mig. Jag har hört att ansvaret att ordna boende åt ukrainare nu ligger på kommunen. Kommer Värmdö kommun att ordna med annat boende åt den här familjen?
Nej. Om du inte har möjlighet att ha kvar familjen i ditt hem ska familjen/personen kontakta Migrationsverket. Migrationsverket ansvarar då för att familjen blir anvisad till ett boende. Migrationsverket strävar efter att så långt som möjligt låta familjen bo kvar i den kommun som den bott i tidigare, men boendet kan också bli i en annan kommun.

Kommer Värmdö kommun att öppna särskilda boenden för nyanlända från Ukraina?
Värmdö kommun har sett över vilka möjligheter som finns för att kunna ta emot de skyddsbehövande som Migrationsverket kan komma att anvisa. Kommunen står väl rustad och kan erbjuda boenden fördelat på olika ställen i kommunen. Inget separat boende kommer att byggas för ändamålet.

Jag är intresserad av att vara jourhem åt ensamkommande ukrainska barn. Hur gör jag?
Just nu har vi tillräckligt många intresseanmälningar för att täcka behovet av jourhem till ukrainska barn, vilket vi är mycket tacksamma för.

Hur får ett nyanlänt barn från Ukraina skolplats på Värmdö?
Ett uppehållstillstånd enligt EU:s massflyktsdirektiv ger barn upp till 18 år rätt till skolgång i Sverige. För att ansöka om uppehållstillstånd enligt EU:s massflyktsdirektiv behöver barnet i fråga registrera sig hos Migrationsverket. Utbildningskontoret förbereder sig för mottagande av barn och unga och kartlägger utifrån olika planeringscenarion kapaciteten för mottagande i de olika skolformerna. För frågor om detta, kontakta samordning-skola@varmdo.se

Kan nyanlända ukrainska barn gå i förskola på Värmdö?
Ja, de har rätt till förskola. Vårdnadshavare till barnet kontaktar varmdoutbildning@varmdo.se

Jag har kläder och annat som jag vill skänka. Vart vänder jag mig?
Ta kontakt med lokala frivilligorganisationer. Det varierar vilka som har möjlighet att ta emot.

Jag har plats att ta emot en nyanländ familj från Ukraina. Var anmäler jag det?
För tillfället tar kommunen inte emot anmälningar.

Jag vill anställa en nyanländ person från Ukraina. Hur gör jag?
Arbetsförmedlingen svarar på frågor om hur du som arbetsgivare hittar rätt person, ansvar och eventuellt ekonomiskt stöd. Att anställa en person från Ukraina Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kan en nyanländ från Ukraina ta ett jobb?
Ja, en person med uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet som har registerat sig hos Migrationsverket har rätt att ta ett arbete i Sverige. Arbetsförmedlingen berättar mer om hur det går till. Söker du arbete och är från Ukraina? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur hanteras husdjur från Ukraina vid ankomst till Sverige?
Läs på Jordbruksverkets Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. webbplats.

Det här engagerar mig. Jag vill hjälpa till! Hur kan jag bidra?
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) ger tips kring hur du som privatperson kan bidra. Värmdö har också flertalet lokala organisationer och föreningar dit du kan vända dig.
Vad jag som privatperson kan göra - MSB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jag vill ha koll på var närmaste skyddsrum finns. Var hittar jag sådan information?
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har en karta över alla skyddsrum i landet, där du hittar skyddsrummen på Värmdö. De har också samlat vanliga frågor och svar.
MSB:s skyddsrumskarta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
MSB:s frågor och svar om skyddsrum Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur pratar jag bäst med mina barn om kriget?
Krisinformation.se, Rädda barnen och Försvarsmakten ger bra tips och råd om hur du bäst agerar för att hjälpa.
Om oron för krig - Krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Att prata med barn om oro för omvärldsläget - Försvarsmakten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Så pratar du med barn om Ukraina - Rädda barnen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jag känner mig orolig över allt som händer och behöver någon att prata med. Vart vänder jag mig?
Om du själv behöver stöd eller någon att prata med finns olika sätt att få hjälp. På Krisinformation.se hittar du den.
Stöd vid oro - Krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När testas signalen för VMA (Viktigt meddelande till allmänheten)?

Fyra gånger per år testas ljudsignalen för viktigt meddelande till allmänheten (VMA), även kallad Hesa Fredrik. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) testar signalen följande datum under 2022:

7 mars klockan 15:00
13 juni klockan 15:00
5 september klockan 15:00
5 december klockan 15:00Signalen testas som en del av Sveriges krisberedskap och för att uppmärksamma allmänheten på att signalen finns. Utomhusvarningen och VMA-signalen är ett varningssystem som används vid olyckor, allvarliga händelser och störningar i viktiga samhällsfunktioner. Hjälp gärna till att sprida information i förväg så att så många som möjligt vet om att det är ett test och slipper känna oro.

Tillbaka till start