Förvaltningsledning

I förvaltningsledningen sitter, förutom kommundirektören samtliga kontorschefer samt avdelningscheferna på kontoret för styrning och stöd.

Kerstin Andersson
Tf Kommundirektör
kerstin.andersson@varmdo.se

Birgitta Zaar
Chef individ-och familjeomsorgskontoret
birgitta.zaar@varmdo.se

Lena Hellström
Chef kultur- och fritidskontoret
lena.hellstrom@varmdo.se

Greger Ragnarsson
Chef samhällsbyggnadskontoret
greger.ragnarsson@varmdo.se

Carmen Blom
Chef utbildningskontoret
carmen.blom1@varmdo.se

Marcus Nybom
Chef vuxenutbildning- och arbetslivskontoret
marcus.nybom@varmdo.se

Kerstin Andersson
Tf chef vård- och omsorgskontoret
kerstin.andersson@varmdo.se

Roger Sundholm
Ekonomichef

roger.sundholm@varmdo.se

Lars Enberg
Chef HR-avdelningen
lars.enberg@varmdo.se