Förvaltningsledning

I förvaltningsledningen sitter, förutom kommundirektören samtliga kontorschefer samt avdelningscheferna på kontoret för styrning och stöd.

Cecilia Lejon
Kommundirektör
08 570 470 00
cecilia.lejon@varmdo.se

Birgitta Zaar
Chef individ-och familjeomsorgskontoret
08 570 470 00
birgitta.zaar@varmdo.se

Cecilia Lejon
Chef kontoret för styrning och stöd
08 570 470 00
cecilia.lejon@varmdo.se

Lena Hellström
Chef kultur- och fritidskontoret
08 570 470 00
lena.hellstrom@varmdo.se

Greger Ragnarsson
Chef samhällsbyggnadskontoret
08 570 470 00
greger.ragnarsson@varmdo.se

Carmen Blom
Chef utbildningskontoret
08 570 470 00
carmen.blom1@varmdo.se

Marcus Nybom
Chef vuxenutbildning- och arbetslivskontoret
08 570 470 00
marcus.nybom@varmdo.se

Kerstin Andersson
Chef vård- och omsorgskontoret
08 570 470 00
kerstin.andersson@varmdo.se

Roger Sundholm
Ekonomichef

08 570 470 00
roger.sundholm@varmdo.se

Lars Enberg
Chef HR-avdelningen
08 570 470 00
lars.enberg@varmdo.se

Pia Kjellerup Borg
Kommunikationschef
08 570 470 00
pia.kjellerup-borg@varmdo.se