Förvaltningsledning

I förvaltningsledningen sitter, förutom kommundirektören samtliga kontorschefer samt avdelningscheferna på kommunledningskontoret.

Cecilia Lejon
Kommundirektör
08 570 470 00
cecilia.lejon@varmdo.se

Mona Ekesryd
Chef för HUB
08 570 470 00
mona.ekesryd@varmdo.se

Birgitta Zaar
Tillförordnad chef individ-och familjeomsorgskontoret
08 570 470 00
birgitta.zaar@varmdo.se

Elin Brunell
Chef kommunledningskontoret
08 570 470 00
elin.brunell@varmdo.se

Lena Hellström
Chef kultur- och fritidskontoret
08 570 470 00
lena.hellstrom@varmdo.se

Greger Ragnarsson
Chef samhällsbyggnadskontoret
08 570 470 00
greger.ragnarsson@varmdo.se

Jill Nilsson
Tillförordnad chef utbildningskontoret
08 570 470 00
jill.nilsson@varmdo.se

Marcus Nybom
Chef vuxenutbildning- och arbetslivskontoret
08 570 470 00
marcus.nybom@varmdo.se

Mahria Persson Lövkvist
Chef vård- och omsorgskontoret
08 570 470 00
mahria.lovkvist@varmdo.se


Ulrika Klemets
Chef ekonomiavdelningen
08 570 470 00
ulrika.klemets@varmdo.se

Lars Enberg
Chef HR-avdelningen
08 570 470 00
lars.enberg@varmdo.se

Rache Kilic
Tf Chef kansli och kommunikationsavdelningen
08 570 470 00
rache.kilic@varmdo.se


Pia Kjellerup Borg
Kommunikationschef
08 570 470 00
pia.kjellerup-borg@varmdo.se