Det senaste från Kommunfullmäktige

Här kan du läsa om några av de senaste beslut som fattats av Värmdös kommunfullmäktige

Bostäder i Brunn

– Bifall

Genomförande av Värmdö Bostäder AB:s nyproduktion av 133 bostadslägenheter m.m i Brunns centrum, Ingarö. En total investering om maximalt 237 mnkr inklusive moms, godkänns under förutsättning att statligt investeringsstöd för hyresrätter erhålls.
Nyproduktionen bedöms innebära ett välkommet tillskott av hyreslägenheter i kommunen i allmänhet och för Ingarö i synnerhet.

Gula porten

– Remitterades till kommunstyrelsen för beslut.

Ärendet avser etablering av snabbmatskedjan Daisys i Gula porten, Gustavsberg. Efter ett e-förslag med över 500 röster som motsätter sig etableringen så togs frågan upp igen under KF. Ärendet remitterades till kommunstyrelsen för beslut.

Allmänhetens frågestund

Du som är folkbokförd i Värmdö kommun kan två gånger om året ställa frågor om kommunens verksamheter direkt till politikerna på allmänhetens frågestund.

Alla kommuninvånare, utom de som är förtroendevalda i Värmdö, har rätt att ställa frågor vid frågestunden. Några exempel på de frågor som togs upp under senaste kommunfullmäktige:

- Skolan
Tre skolbarn som ställde frågor om skolans budget.

- Gula Porten

- Trafikfrågor kring Sollenkrokavägen, Djurö


Frågorna besvarades av ordförande + andre vice ordförande i ansvarig nämnd.