Kommun­ledningsgrupp

I kommunledningsgruppen sitter, förutom kommundirektören samtliga kontorschefer samt avdelningscheferna på kommunledningskontoret.

Cecilia Lejon
Kommundirektör
08 570 470 00
cecilia.lejon@varmdo.se

Peter Bergström
Chef för utbildningskontoret
08 570 470 00
peter.bergstrom@varmdo.se

Elin Brunell
Chef för kansliavdelningen
08 570 470 00
elin.brunell@varmdo.se

Mona Ekesryd
Chef för digitaliseringsavdelningen
08 570 477 60
mona.ekesryd@varmdo.se

Lars Enberg
Chef för personalavdelningen
lars.enberg@varmdo.se
08 570 470 77

Ilona Klein Gullberg
Chef för kommunikationsavdelningen
08 570 485 07
ilona.klein-gullberg@varmdo.se

Fredrik Nornvall
Chef för kultur- och fritidskontoret
08 570 470 00
fredrik.nornvall@varmdo.se

Mahria Persson Lövkvist
Chef för vård- och omsorgskontoret
08 570 470 00
mahria.lovkvist@varmdo.se

Anna-Stina Sjödin
Chef för Individ- och arbetslivskontoret
08 570 470 00
anna-stina.sjodin@varmdo.se

Malin Westerback
Tillförordnad chef för samhällsbyggnadskontoret 
08 570 470 00
malin.westerback@varmdo.se

Christina Wikberger
Tillförordnad chef för hållbarhet- och näringslivsavdelningen
072-182 01 26
christina.wikberger@varmdo.se