Kommun­ledningsgrupp

I kommunledningsgruppen sitter, förutom kommundirektören samtliga kontorschefer samt avdelningscheferna på kommunledningskontoret.

Cecilia Lejon
Kommundirektör
08 570 470 00
cecilia.lejon@varmdo.se

Elin Brunell
Chef för kommunledningskontoret
08 570 470 00
elin.brunell@varmdo.se

Bigitta Zaar
Tillförordnad chef individ- och arbetslivskontoret
08 570 470 00
bigitta.zaar@varmdo.se

Mahria Persson Lövkvist
Chef för vård- och omsorgskontoret
08 570 470 00
mahria.lovkvist@varmdo.se

Jonas Bisander
Tillförordnaf chef för kultur- och fritidskontoret
08 570 470 00
jonas.bisander@varmdo.se

Peter Bergström
Chef för utbildningskontoret
08 570 470 00
peter.bergstrom@varmdo.se

Christina Wikberger
Tillförordnad chef för Näringslivs- och hållbarhetsavdelningen
08 570 470 00
christina.wikberger@varmdo.se

Ilona Klein Gullberg
Chef för kommunikationsavdelningen och tillförordnad chef kansliavdelningen
08 570 470 00
ilona.klein-gullberg@varmdo.se

Lars Enberg
Chef för HR-avdelningen
08 570 470 00
lars.enberg@varmdo.se

Mona Ekesryd
Chef för HUB
08 570 470 00
mona.ekesryd@varmdo.se

Ulrika Klemets
Chef för ekonomiavdelningen
08 570 470 00
ulrika.klemets@varmdo.se

Greger Ragnarsson
Chef för samhällsbyggnadskontoret
greger.ragnarsson@varmdo.se