Kommun­ledningsgrupp

I kommunledningsgruppen sitter, förutom kommundirektören samtliga kontorschefer samt avdelningscheferna på kommunledningskontoret.

Cecilia Lejon
Kommundirektör
08 570 470 00
cecilia.lejon@varmdo.se

Peter Bergström
Chef för utbildningskontoret
08 570 470 00
peter.bergstrom@varmdo.se

Sofia Brorsson
Chef för hållbarhet- och näringslivsavdelningen
08 570 470 19
sofia.brorsson@varmdo.se

Elin Brunell
Chef för kansliavdelningen
08 570 470 00
elin.brunell@varmdo.se

Mona Ekesryd
Chef för digitaliseringsavdelningen
08 570 477 60
mona.ekesryd@varmdo.se

Petra Eriksson
Chef för ekonomiavdelningen
08 570 481 02
petra.eriksson@varmdo.se

Ilona Klein Gullberg
Chef för kommunikationsavdelningen
08 570 485 07
ilona.klein-gullberg@varmdo.se

Christina Leifman
Chef för samhällsbyggnadskontoret 
08 570 470 00
christina.leifman@varmdo.se

Fredrik Nornvall
Chef för kultur- och fritidskontoret
08 570 470 00
fredrik.nornvall@varmdo.se

Mahria Persson Lövkvist
Tillförordnad chef för vård- och omsorgskontoret
08 570 470 00
mahria.lovkvist@varmdo.se

Anna-Stina Sjödin
Chef för Individ- och arbetslivskontoret
08 570 470 00
anna-stina.sjodin@varmdo.se

Jenny Sparby
Tillförordnad chef för personalavdelningen
08 570 482 16
jenny.sparby@varmdo.se