Kultur- och fritidsnämnd

Nämnden ansvarar för kommunens fritids-, idrotts-, biblioteks- och kulturverksamhet, kulturskola, spår, leder och anläggningar. Nämnden ska arbeta för att bredda utbudet av privat-, förenings- och kommunalt drivna verksamheter i kommunen.

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar främst för kommunens verksamheter inom kultur, idrott,
friluftsliv och fritid. Nämndens verksamhet styrs i liten utsträckning av lagstiftning.

Kultur- och fritidsnämnden är finansierings- och myndighetsnämnd och svarar för utförande av verksamhet i kommunal regi. Nämnden ska arbeta för att bredda utbudet av verksamheter i kommunen; privat-, förenings- och kommunalt drivna.

Möten, handlingar och protokoll för kultur- och fritidsnämnden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kultur- och fritidsnämndens reglemente , 625.1 kB.