Utbildningsnämnd

Utbildningsnämnden har ansvar för fullgörande, uppföljning och utvärdering av kommunens uppgifter som huvudman enligt skollagen och annan utbildningsrelaterad lagstiftning.

Nämnden har även ansvar för finansiering, mål och uppföljning av verksamheten samt att de som verksamheten riktar sig mot får en allsidig information om verksamheten och hur den fullgörs.

Utbildningsnämnden ska också bevaka att de inom nämnden förkommande kundvalssystemen är konkurrensneutrala mellan kommunala och fristående anordnare och andra därtill relaterade frågeställningar.

Nämnden är finansierings- och myndighetsnämnd och svarar för utförande av verksamhet i kommunal regi.

Möten, handlingar och protokoll för utbildningsnämnden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utbildningsnämndens reglemente , 167 kB, öppnas i nytt fönster.