Rådgivande organ

De kommunala råden i Värmdö är samarbetsgrupper som har en betydelsefull roll. Råden ska vara en öppen kanal mellan invånare, kommunfullmäktige och nämnder.

Råden fungerar som forum för överläggningar och ömsesidig information mellan rådsledamöterna och deras organisationer och kommunstyrelsen, nämnder och förvaltningar.

Valda representanter för olika intressegrupper och föreningar i Värmdö deltar.