Vård- och omsorgsnämndens pensionärsråd

Pensionärsrådet ska vara rådgivande och säkra ett kontinuerligt samarbete mellan kommunen och pensionärsföreningar i kommunen.

Rådet ska också vara remissinstans i allmänna frågor som berör äldre i kommunstyrelsens och nämndernas arbete. Pensionärsrådet för fram sina sammanvägda synpunkter via de politiska företrädarna. Kommunen kan också via rådet informera pensionärerna om planer på förändringar av servicen till äldre i kommunen.

Möten och minnesanteckningar för pensionärsrådet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Pensionärsrådets arbetsordning , 160.6 kB, öppnas i nytt fönster.