Skärgårdsrådet

Värmdö skärgårdsråd är en kontaktyta mellan öbor och kommunens ledning. Utgångspunkten för rådets arbete ska vara varje skärgårdssamhälles individuella särprägel och inriktas mot en ekologisk hållbar utveckling.

Inom rådet förs alla diskussioner om utvecklingen av skärgården, på fyra årliga möten. Skärgårdsrådets representanter har ett gemensamt ansvar för att sprida information till hela skärgårdsbefolkningen om de frågor som behandlas i skärgårdsrådet. Skärgårdsrådet är remissinstans i allmänna frågor som berör skärgården. Det är rådets sammanvägda synpunkter som förs fram till kommunledningen via de politiska representanterna.

Är du intresserad av någon speciell fråga, kontakta din ö-representant direkt eller skärgårdsrådets sekreterare.

Uppdrag, skärgårdsrådet

- Kristina Lång, Centerpartiet - Ordförande i instans

- Carl Kangas, Socialdemokraterna - 1:e vice ordförande i instans

- Deshira Flankör, Moderaterna - 2:e vice ordförande i instans

Möten och minnesanteckningar för skärgårdsrådet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skärgårdsrådets arbetsordning , 189.7 kB, öppnas i nytt fönster.