Tyck till
Talande webbLyssna

Möten, handlingar och protokoll

Hand skriver med penna på papper

Information om kommunens sammanträden och beslut är viktig för öppenheten i ett demokratiskt samhälle. Tillgång till de kommunala handlingarna ger dig insyn och möjlighet att påverka.

Inför varje sammanträde publiceras aktuella handlingar som visar vilka ärenden politikerna kommer att besluta om.

Öppna sammanträden

Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten, vilka också webbsänds på hemsidan. Även nämndernas sammanträden är öppna för allmänheten, med undantag för de delar av sammanträdena där ärenden som omfattas av sekretess eller är myndighetsutövning behandlas. Dessa ärenden markeras som stängda i kallelserna.

Beslut finns tillgängliga  

De politiska besluten som tas finns protokollförda, lagrade och tillgängliga för alla. Värmdö kommun publicerar alla kallelser, handlingar och protokoll digitalt på webben. Vi har dock valt att inte publicera vissa personuppgifter, enligt dataskyddsförordningen, eller handlingar som är skyddade av sekretess. Du kan alltid begära ut de handlingarna som vi inte publicerar på webben, så länge de inte omfattas av sekretess.

Kommunens möten, handlingar och protokolllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Äldre nämndhandlingarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Söker du protokoll äldre än de som publiceras på webben kan du kontakta kommunen.

Senast publicerad: 2019-09-09

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation

Mer information