Tyck till

Senaste nytt från kommunfullmäktige, 
21 juni 2017

Dummybild

Här kan du läsa om några av de senaste beslut som fattats av Värmdös kommunfullmäktige.

Förebyggande strategi för alkohol, narkotika, dopning och tobak

En ny strategi för arbetet med alkohol, narkotika, dopning och tobak har nu antagits. Den så kallade ANDT-strategin syftar till att tydliggöra målsättningarna med det förebyggande arbetet.

Den fokuserar bland annat på samverkan och ökad kunskap gällande preventivt arbete, minska langning till minderåriga och stöd till barn och unga i familjer med missbruk.

Idéburet offentligt partnerskap

Riktlinjer för ekonomisk samverkan med föreningar och organisationer har antagits. Traditionellt sett samverkar kommunen med civilsamhället främst på två sätt när det gäller ekonomisk samverkan - föreningsbidrag eller genom upphandlade tjänster. Idéburet offentligt partnerskap, IOP-överenskommelse, bygger på en lokal Överenskommelse. Denna är under framtagande i Värmdö och därför föreslås riktlinjerna gälla fram tills den lokala Överenskommelsen är framtagen och signerad. Därefter ska riktlinjerna utvärderas och revideras.

Beslut om detaljplaner

Följande detaljplaner antogs:

  • Strömma 1:292 m.fl. PFO-delområde S4D Västäng
  • Eknö 1:501, fritidshus på Trovill, Sandön
  • PFO-område Skeviksstrand – Stora Kovik 1:1 m.fl.

Senast publicerad: 2017-06-26

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se

Ställ en fråga direktlänk till annan webbplats

 


Mer kontaktinformation