Tyck till
Talande webbLyssna

Nämndernas styrdokument

På dessa sidor hittar du styrdokument som antagits av nämnderna och som gäller endast för den specifika nämndens verksamhet.

Välj nämnd i menyn till vänster för att se respektive nämnds styrdokument. Vilka ansvarområden respektive nämnd har kan läsas om på sidan om kommunens organisation.

Nämnder fattar beslut om riktlinjer, strategiska planer och handlingsplaner som gäller för nämndens verksamhetsområde.

Kommunövergripande styrdokument beslutas antingen av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige och publiceras i författningssamlingen. Till författningssamlingen tillhör även nämndens delegationsordning och dokumenthanteringsplan som du hittar där.

Senast publicerad: 2018-07-03

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation