Tyck till
Talande webbLyssna

Överförmyndarnämnd

Här hittar du styrdokument som antagits av överförmyndarnämnden.

Nämndens delegationsordning och dokumenthanteringsplan publiceras i författningssamlingen.

Inga styrdokument finns publicerade för denna nämnd.

Senast publicerad: 2018-07-02

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation