Till dig som är ny förtroendevald

Är du ny förtroendevald i Värmdö Kommun? Här finner du bland annat information om hur du anmäler dina personuppgifter för lön- och nämndadministration. Efter anmälan skapas ett användarkonto och en e-postadress, en läsplatta beställs och en passerbricka till kommunhuset skapas.

Anmäl dina personuppgifter

Du behöver anmäla dina personuppgifter till kommunen via länken nedan så snart som möjligt efter att du blivit invald.

Dina personuppgifter används för att skapa ett användarkonto, skapa en e-postadress, betala ut mötesersättning samt beställa läsplatta och  passerbricka.

För att anmäla dina uppgifter behöver du ett bank-ID.

Anmäl dina personuppgifter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läsplatta, e-post och passerbricka

Värmdö kommun har en digital ärende- och mötesprocess vilket innebär att kommunen tillhandahåller läsplatta och @varmdo.se-adress till samtliga förtroendevalda.

Kommunikation av kallelser och handlingar sker inte till privata e-postadresser.

Support och utbildning av läsplatta och e-post ges av IT-enheten. Är du i behov av hjälp med din tekniska utrustning, kontakta kommunens IT-avdelning.

En passerbricka lämnas ut till samtliga ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, nämnder och styrelser. Behörigheten för dessa brickor gäller tillträde till generella kontorslokaler i Skogsbo.

Information om när surfplatta och passerbricka finns att hämta ut kommer skickas till den e-postadress du uppgivit i e-tjänsten ovan. Därefter kommer all kommunikation till dig som förtroendevald att ske till din @varmdo.se e-postadress.

Anmäl ditt bankkonto

Du anmäler ditt konto för utbetalning om arvode direkt till Swedbank.

Anmäl konto till Swedbank Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beställ teknisk utrustning

Alla politiskt förtroendevalda med minst 40% av heltid och politiska sekreterare med en tjänstgöring på minst 40% har rätt till bärbar dator och mobiltelefon enligt kommunens standardutbud.

Mer information i hittar du i nedanstående styrdokument.

Ersättningsreglemente för förtroendevalda , 359.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Intresse för teknisk utrustning lämnas till nämndsekreteraren i respektive nämnd. Användaren meddelas när utrustningen levererats.

Vid byte på grund av skada eller annan orsak ska anmälas till internservice@varmdo.se.

Om mobiltelefon blir stulen ska anmälaren skicka en kopia på polisanmälan till internservice@varmdo.se.

Introduktion för förtroendevalda

Under början av 2023 höll förvaltningen utbildningar för förtroendevalda i kommunfullmäktige och nämnder inför den nya mandatperioden. Materialet som visades på de utbildningarna har skickats ut till samtliga medverkande samt gruppledare för respektive parti.

Frågor?

Vid frågor, vänligen kontakta namndsekretariatet@varmdo.se