Grafisk profil

Här kan du ladda hem kommunens logotyp och grafiska manual.

Grafiska riktlinjer

Den grafiska manualen beskriver kommunens grafiska uttryck i allt från bildval till valet av färger och typsnitt.

Värmdö kommuns grafiska riktlinjer , 18.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Kommunens logotyp

En logotyp är en symbol för en organisation eller ett företag. Logotypen är varumärkesskyddad. Vapnet är en symbol för kommunen Värmdö och får användas i kommunens verksamhet. Enligt lagen om ”skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar” får kommunvapnet och logotypen inte användas i näringsverksamhet eller av andra aktörer utan tillstånd.

Värmdös kommunvapen

Vårt kommunvapen med texten Värmdö kommun ska återges på samma sätt och aldrig förvanskas. För att säkerställa ett korrekt utseende används bara fasta original.

Värmdö kommuns logotyp består av kommunvapnet, som symboliserar två grå flintugnar mot blå himmel, placerade över en röd eld, kombinerad med texten Värmdö kommun. Texten ligger centrerad i höjdled. Kommunvapnet för Gustavsbergs kommun fastställdes av Kunglig Majestät år 1960 och övertogs av Värmdö vid kommunsammanslagningen 1974.

Använd helst färgvarianten av logotypen när det finns möjlighet att återge den i färg. Välj annars ett svartvitt alternativ, det vill säga en konturlogotyp.