Värmdö kommun i sociala medier

Det går att kommunicera med Värmdö kommun via våra sociala medier. Vår ambition är att besvara din fråga så snart som möjligt men vi besvarar i första hand frågor under kontorstid. Det kan därför dröja innan du får svar om du skickar något under kvällen eller helgen.

Förhållningssätt på våra konton på sociala medier

När du kommentarer på vår sida, tänk på att:

 • din kommentar eller fråga ska röra det aktuella ämnet
 • inte skicka känslig information, till exempel personuppgifter
 • inlägg som innehåller personuppgifter kommer att tas bort för att skydda enskildas personliga integritet
 • kommentarer och inlägg blir allmänna handlingar och kan komma att diarieföras
 • hålla god ton och visa hänsyn för andras åsikter
 • om du har ett personligt eller känsligt ärende rekommenderar vi i stället telefon, e-post, brev eller personligt besök

Kommentarer och inlägg som bryter mot nedanstående kommer att tas bort:

 • anses stötande
 • annons av vara eller tjänst som saknar relevans för sidans ämne
 • förtal, personangrepp eller förolämpningar
 • hets mot folkgrupp, sexistiska yttranden eller andra trakasserier
 • olovliga våldsskildringar eller pornografi
 • uppmaningar till brott eller annan brottslig verksamhet
 • olovligt bruk av upphovsrättsligt skyddat material
 • kommersiella budskap eller reklam
 • uppgifter som behandlas i strid med PUL
 • innehåller sekretessbelagda uppgifter
 • eller på annat sätt bryter mot svensk lag

Om en person skriver kränkande inlägg och kommentarer flera gånger trots att vi informerat om att det inte är tillåtet blockeras personen.

Saknar du en verksamhet i Värmdö kommun som du vet är aktiv på Facebook eller Instagram till exempel tipsa oss genom att skicka ett mejl till kommunikation@varmdo.se