Talande webbLyssna

Grafisk profil

Här kan du ladda hem kommunens logotyp och grafiska manual.

Grafiska riktlinjer

Den grafiska manualen beskriver kommunens grafiska uttryck i allt från bildval till valet av färger och typsnitt.

Värmdö kommuns grafiska riktlinjer

Kommunens logotyp

En logotyp är en symbol för en organisation eller ett företag. Logotypen är varumärkesskyddad. Vapnet är en symbol för kommunen Värmdö och får användas i kommunens verksamhet. Enligt lagen om ”skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar” får kommunvapnet och logotypen inte användas i näringsverksamhet eller av andra aktörer utan tillstånd.

Värmdös kommunvapen

Vårt kommunvapen med texten Värmdö kommun ska återges på samma sätt och aldrig förvanskas. För att säkerställa ett korrekt utseende används bara fasta original.

Värmdö kommuns logotyp består av kommunvapnet, som symboliserar två grå flintugnar mot blå himmel, placerade över en röd eld, kombinerad med texten Värmdö kommun. Texten ligger centrerad i höjdled. Kommunvapnet för Gustavsbergs kommun fastställdes av Kunglig Majestät år 1960 och övertogs av Värmdö vid kommunsammanslagningen 1974.

Använd helst färgvarianten av logotypen när det finns möjlighet att återge den i färg. Välj annars ett svartvitt alternativ, det vill säga en konturlogotyp. Nedan kan du se färgversionen:

Filformat och nerladdning

Kommunvapnet finns nerladdningsbart i olika versioner i högerspalten. Filformatet på samtliga är Encapsulated PostScript (EPS). Detta är ett vektoriserat bildformat som ofta används av professionella formgivare och layoutare.

I vissa webbläsare kan det finnas problem med att klicka vanligt på länkarna i högerspalten för att ladda ner filerna. Prova då att högerklicka och välja Spara mål som.

Fel filformat laddas ner?

Vissa versioner av webbläsare kan spara ner filerna som .ps-filer istället för det avsedda .eps. För att åtgärda detta kan du själv byta filändelsen till .eps efter att du laddat ner filen, så ska den kunna läsas som en eps-fil.

Har du en inställning som gör att filändelsen döljs måste du först göra en inställning för att kunna gå in och se filändelser. I Windows, öppna utforskaren, gå in på verktygsmenyn och klicka på mappalternativ. Välj sedan fliken Visning och bocka ur "Dölj filnamnstillägg för kända filtyper" i listan. För en mer utförlig guide om hur detta går till i just din version av Windows, gör en google-sökning på: Visa eller dölj filnamnstillägg + (din version av Windows).

Om du inte kan få det att fungera trots ovanstående instruktioner, kontakta kommunen.

Värmdös logotyper för nedladdning

Välkommen att använda Värmdös platslogotyp. Logotypen kan användas av värmdöbor, föreningar och företag som vill visa att man är en del av varumärket Värmdö. Innan du använder Värmdös logotyp är det bra att läsa den grafiska manualen. Där får du inspiration och tips.

Budskapslogotyp

Logotypen tillsammans med vår positionering, "Stockholms stoltaste skärgård", finns även framtagen som en egen budskapslogotyp.

Senast publicerad: 2019-04-04