• Brunt vatten kan förekomma i Gustavsberg och på Ingarö
    Just nu håller en omläggning av vattenledningar på att utföras mellan Ingarö och Gustavsberg. Detta kan göra att kranvattnet blir tillfälligt brunt för vissa boende i området. Om du upplever att vattnet är missfärgat, se till att spola vattnet tills det är klart. Vattnet är drickbart och missfärgningen är inte farlig, men undvik att använda tvättmaskinen om vattnet är missfärgat.
    Mer information

Författnings­samling

Vad är kommunens plan för gång- och cykelbanor? Vad gäller vid inköp och upphandling i kommunen? Vilken strategi har kommunen gällande digitalisering? Den informationen hittar du här i kommunens författningssamling.

Kommuner har en laglig möjlighet att besluta om regler på ett antal områden som är bindande, som exempelvis genom lokala ordningsföreskrifter. Dessa hittar du i kommunens regelverk. Utöver det har kommunen själv valt att besluta om ett antal övergripande styrdokument som styr den egna verksamheten.

Regelverket och de övergripande styrdokumenten tillsammans med kommunens Vision Värmdö 2030 bildar Värmdö kommuns författningssamling.

Samtliga styrdokument i författningssamlingen har beslutats av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen, förutom delegationsordningar och dokumenthanteringsplaner som beslutas av respektive nämnd.

Nämndernas styrdokument

Nämndernas övriga styrdokument tillhör inte författningssamlingen och publiceras separat.

Till nämndernas styrdokument