• Brunt vatten kan förekomma i Gustavsberg och på Ingarö
    Just nu håller en omläggning av vattenledningar på att utföras mellan Ingarö och Gustavsberg. Detta kan göra att kranvattnet blir tillfälligt brunt för vissa boende i området. Om du upplever att vattnet är missfärgat, se till att spola vattnet tills det är klart. Vattnet är drickbart och missfärgningen är inte farlig, men undvik att använda tvättmaskinen om vattnet är missfärgat.
    Mer information

Övergripande styrdokument

Övergripande aktiverande och normerande styrdokument beslutas av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen och presenteras på dessa sidor. Styrdokumenten är sorterade efter ämne.

A till Ö

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Aktiverande och normerande styrdokument

Aktiverande styrdokument ger uppdrag att handla på ett visst sätt för att uppnå en önskad utveckling. Dessa typer av styrdokument ska utgå från antagna mål och syfta till att uppfylla dessa.

I Värmdö kommun finns två hierarkiska nivåer av aktiverande styrdokument: strategiska planer (beslutas av kommunfullmäktige eller nämnd) och handlingsplaner (beslutas av nämnd eller kommundirektör/förvaltningschef).

Normerande styrdokument förtydligar kommunens förhållningssätt till något och anger hur befintlig verksamhet utförs. Dessa typer av styrdokument kan även användas för att förtydliga lagar eller ange skarpare regler än vad lagen föreskriver.

I Värmdö kommun finns tre hierarkiska nivåer av normerande styrdokument: policy, (beslutas av kommunfullmäktige) riktlinjer (beslutas av kommunfullmäktige eller nämnd) och tillämpningsrutiner (beslutas av kommundirektör/förvaltningschef).

I författningssamlingen ingår normerande och aktiverande styrdokument som beslutats av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen.

Nämndernas styrdokument

Nämndernas övriga styrdokument tillhör inte författningssamlingen och publiceras separat.

Till nämndernas styrdokument