Vision Värmdö 2030

Våren 2009 antog kommunfullmäktige Vision Värmdö 2030 - skärgårdens mötesplats. Visionen tar upp hållbar utveckling ur ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv.

Visionen bygger både på medborgares och medarbetares tankar och idéer om framtiden samt på många och långa diskussioner i kommunens framtids- och klimatberedning, där nio förtroendevalda från alla politiska partier i fullmäktige deltog.

Rubriken Skärgårdens mötesplats har fem teman:

  • Vi möter framtiden
  • Naturens lugn möter ett pulserande lokalt samhälle
  • Vi möter varandra med öppenhet och delaktighet
  • Morgondagens företagande möter ett anrikt kulturarv
  • Värmdö möter Stockholm, Sverige och världen

Vision Värmdö 2030 - hela dokumentet , 10.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Skärgårdens mötesplats

Värmdö är skärgårdens mötesplats. Här möter vi framtiden genom att ligga i framkant för den nödvändiga omställningen till långsiktig hållbarhet. Vi använder förnybar energi, har moderna och miljövänliga transporter och bygger kretsloppsanpassat. Vi vågar pröva nya lösningar.

I Värmdö möter naturens lugn ett pulserande lokalt samhälle. Naturen är tillgänglig för alla och det finns ett rikt rörligt friluftsliv. Vi värnar orörd natur, samtidigt är det nära mellan täta lokala samhällen. Värmdö är en plats för möten mellan människor.

Här finns många mötesplatser. Tolerans, öppenhet och mångfald skapar grunden för möten mellan olika människor –yngre och äldre, kvinnor och män, nya och infödda svenskar. Politiken bygger på delaktighet och dialog mellan medborgare och valda.

Vi har ett anrikt kulturarv som möter och ger styrka åt morgondagens företagande. Här finns traditioner som förs vidare till framtidsbranscher som ekologisk turism, kunskapsnäring, miljöteknik och kultur. Här finns kreativt skapande, livskraftigt företagande och utbildning av hög klass.

Värmdö är en del av Stockholmsregionen, Sverige och världen. Vi är nära storstaden samtidigt som vi erbjuder ett självständigt alternativ till den. Kommunikationer till och från Värmdö är effektiva och klimatsmarta. Vi engagerar oss i Östersjöfrågorna – vattenkvaliteten är en gemensam resurs för alla länder runt Östersjön, liksom havsmiljön allmänt. Våra livskraftiga lokala samhällen är en del av en global värld.