Lagar och principer

Värmdö, liksom resten av Sveriges kommuner, följer offentlighetsprincipen, som ger alla kommuninvånare rätten att ta del av politiska beslut och andra handlingar.

Offentlighetsprincipen är en viktig grundtanke i ett demokratiskt samhälle. Genom den har du till exempel rätt att vara med och lyssna på kommunfullmäktiges möten, och du kan läsa protokoll, brev, e-post och andra offentliga handlingar som skickas till och från Värmdö kommun.

Undantag är det som är sekretessbelagt och arbetsmaterial.

Lagar för kommuner