Nämndernas styrdokument

Nämnder fattar beslut om riktlinjer, strategiska planer och handlingsplaner som gäller för nämndens verksamhetsområde.

Styrdokument som antagits av nämnderna och endast gäller för den specifika nämndens verksamhet.

Välj nämnd i menyn för att se respektive nämnds styrdokument.

Filerna filtreras automatiskt fram vid val av kategori eller vid sökning och visas under sökformuläret.

88 träffar

 1. Auktorisationsvillkor för kommunal vuxenutbildning.PDF , 871.8 kB.
  Gymnasie-, vuxenutbildnings- och arbetslivsnämnd
  Storlek: 871.8kb
 2. Delegationsordning för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden.pdf , 829.3 kB.
  Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnd
  Storlek: 829.3kb
 3. Ersättningsmodell, studietider och regleringar för svenska för invandrare.PDF , 753.4 kB.
  Gymnasie-, vuxenutbildnings- och arbetslivsnämnd
  Storlek: 753.4kb
 4. Ersättningsnivåer för kombinationsutbildningar.pdf , 383.4 kB.
  Gymnasie-, vuxenutbildnings- och arbetslivsnämnd
  Storlek: 383.4kb
 5. Handlingsplan för Värmdö kommuns POSOM-arbete.pdf , 156.3 kB.
  Socialnämnd
  Storlek: 156.3kb
 6. Handlingsplan mot våld i nära relation.pdf , 2 MB.
  Socialnämnd
  Storlek: 2049.8kb
 7. Huvudmannens plan för systematiskt kvalitetsarbete på vuxenutbildningen i Värmdö.PDF , 989.4 kB.
  Gymnasie-, vuxenutbildnings- och arbetslivsnämnd
  Storlek: 989.4kb
 8. IKT-strategi för kommunala grundskolor.pdf , 1.2 MB.
  Kommunstyrelse
  Storlek: 1277.2kb
 9. Informationshanteringsplan valnämnden.pdf , 383.5 kB.
  Valnämnd
  Storlek: 383.5kb
 10. Instruktion för kommunstyrelsens klimat- och miljöutskott .pdf , 204.9 kB.
  Kommunstyrelse
  Storlek: 204.9kb
 11. Instruktion för kommunstyrelsens arbetsutskott.pdf , 191.7 kB.
  Kommunstyrelse
  Storlek: 191.7kb
 12. Instruktion för kommunstyrelsens planutskott.pdf , 190.8 kB.
  Kommunstyrelse
  Storlek: 190.8kb
 13. Instruktion för socialnämndens arbetsutskott.pdf , 204.1 kB.
  Socialnämnd
  Storlek: 204.1kb
 14. Integrationsstrategi.PDF , 459.5 kB.
  Gymnasie-, vuxenutbildnings- och arbetslivsnämnd
  Storlek: 459.5kb
 15. Jakträttspolicy.pdf , 35.3 kB.
  Kommunstyrelse
  Storlek: 35.3kb
 16. Kultur- och fritidsnämndens riklinjer för föreningsbidrag 2023.pdf , 374.1 kB.
  Kultur- och fritidsnämnd
  Storlek: 374.1kb
 17. Lokala riktlinjer demens Värmdö.pdf , 164.4 kB.
  Kommunstyrelse
  Storlek: 164.4kb
 18. Regler för miljöbelöningen i Värmdö kommun.pdf , 585.6 kB.
  Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnd
  Storlek: 585.6kb
 19. Riktklinjer ungdomsledarstipendie 2023.pdf , 145.4 kB.
  Kultur- och fritidsnämnd
  Storlek: 145.4kb
 20. Riktlinje för arbetet att motverka diskriminering och kränkande behandling i gymnasieskolan.pdf , 464.9 kB.
  Gymnasie-, vuxenutbildnings- och arbetslivsnämnd
  Storlek: 464.9kb

Övergripande styrdokument

Kommunövergripande styrdokument beslutas antingen av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige och publiceras i författningssamlingen. Till författningssamlingen tillhör även nämndens delegationsordning och dokumenthanteringsplan som du hittar där.

Kommunens författningssamling