Styrdokument för Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden

Här hittar du styrdokument som antagits av bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Mer om nämnden

För mer information om nämnden och dess ansvarsområden, se länken nedan.

Information om Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden

Delegationsordning och dokumenthanteringsplan

Till författningssamlingen