• Väg 222 delvis avstängd
    18.03 Fortsatt trafikstörningar på SkurubronTrafikverket meddelar att Skurubron åter är öppen för trafik, dock förekommer det ännu en del begränsningar som leder till köer.Alla kommunala förskolor har öppet tills alla barn är hämtade. Vi uppmanar till att försöka hjälpa varandra med hämtningar i skolor och förskolor. Du kan själv hålla dig uppdaterad om trafikläget på www.trafiken.nu samt kollektivtrafi...
    Mer information

Styrdokument för Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden

Här hittar du styrdokument som antagits av bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Mer om nämnden

För mer information om nämnden och dess ansvarsområden, se länken nedan.

Information om Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden

Delegationsordning och dokumenthanteringsplan

Till författningssamlingen