Styrdokument för Gymnasie-, vuxenutbildnings- och arbetslivsnämnden

Här hittar du styrdokument som antagits av Gymnasie-, vuxenutbildnings- och arbetslivsnämnden.

Mer om nämnden

För mer information om nämnden och dess ansvarsområden, se länken nedan.

Information om Gymnasie-, vuxenutbildnings- och arbetslivsnämnden

Delegations­ordning och informationshanterings­plan

Till författningssamlingen