Styrdokument för Vuxenutbildnings- och arbetslivsnämnden

Här hittar du styrdokument som antagits av vuxenutbildnings- och arbetslivsnämnden.

Mer om nämnden

För mer information om nämnden och dess ansvarsområden, se länken nedan.

Information om Vuxenutbildnings- och arbetslivsnämnden

Delegationsordning och dokumenthanteringsplan

Till författningssamlingen