Tyck till
Talande webbLyssna

Stipendier, fonder och utmärkelser

Boende i Värmdö kommun har flera möjligheter att söka stipendier eller nominera andra till stipendier och utmärkelser.

Du hittar mer information om vart och ett av stipendierna i här nedan.

Inom kulturområdet finns möjlighet att söka arbetsstipendium för konstnärlig verksamhet, ungdomskulturstipendium och kulturstipendium.

  • Barn- och ungdomsledarstipendiet delas ut till barn- och ungdomsledare eller förening/sektion för insatser inom barn- och ungdomsverksamheten i Värmdö kommun.
  • Snabb Slant är ett stipendium där ungdomar kan söka pengar för att arrangera och genomföra ett projekt.
  • Miljöbelöningen delas ut för att stimulera och belöna engagemang i miljöfrågor i Värmdö kommun.
  • Årets pedagog utses efter öppen nominering bland behöriga lärare i förskolan, på fritidshemmet och i grundskolan (inklusive grundsärskola).
  • Årets Värmdöbo är ett kommunalt pris som delas ut årligen för att uppmärksamma en eller flera personer som gjort något utöver det vanliga.
  • Utmärkelse social insats syftar till att uppmärksamma goda insatser eller förebilder i samhället inom det sociala området och tilldelas en person eller ideell förening/organisation som är bosatt eller verksam i Värmdö kommun.

Senast publicerad: 2019-07-04

Kontakt

Värmdö kommun
Skogsbovägen 9–11, Gustavsberg
Postadress: 134 81 Gustavsberg
Telefon: 08-570 470 00
varmdo.kommun@varmdo.se Mer kontaktinformation