Stöd och stipendium för konstnärer

Som konstnärligt aktiv i Värmdö kan du dels söka arbetsstipendium för konstnärlig verksamhet, dels söka ateljéstöd. Nedan kan du läsa mer om dessa möjligheter.

Arbetsstipendium för konstnärlig verksamhet

Värmdö kommuns arbetsstipendium syftar till att ge konstnärer eller kulturarbetare möjlighet att under en begränsad tid arbeta med förnyelse och utveckling av sitt konstnärskap. Arbetet ska även bredda och stärka kulturlivet i kommunen.

Stipendiesumman är 100 000 kr och utdelas en gång per år. Summan kan fördelas till en kulturarbetare eller flera kulturarbetare i samverkan.

Hur söker jag?

Detta stipendium syftar till att ge konstnärer eller kulturarbetare möjlighet att under en begränsad tid arbeta med förnyelse och utveckling av sitt konstnärskap. Projektet ska bredda och stärka kulturlivet i kommunen.

Stipendiesumman är på 100 000 kr och utdelas en gång per år. Summan kan fördelas till en kulturarbetare eller flera kulturarbetare i samverkan.

OBS: Ansökan öppnar i januari och ska vara oss tillhanda senast den 1 mars. Utdelning sker i samband med nationaldagsfirandet den 6 juni.

Arbetsstipendiat 2021

Rosanna Gunnarsson tilldelas kultur- och fritidsnämndens arbetsstipendium för konstnärlig verksamhet på 100 000 kronor.

”Värmdö kommuns arbetsstipendium för konstnärlig verksamhet år 2021 tilldelas Rosanna Gunnarsson för ett gränsöverskridande ljudkonstverk i skärningspunkten mellan musik, ljud, och litteratur. Hennes utforskande av havsljud i samklang med en historisk saga leder fram till en unik musikalisk gestaltning med kulturen, skärgården och naturmiljön som förutsättning. Verket är både fantasieggande och konstnärligt utmanande”.


Frågor och information

Om du har frågor eller önskar mer information, kontakta kommunen via vårt servicecenter. Du kan också läsa mer i informationsbladet nedan.

Riktlinjer för Arbetsstipendium , 150.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Ateljéstöd för konstnärer

Värmdö kommun har instiftat ett årligt ateljéstöd för konstnärer som är skrivna och verksamma i Värmdö kommun. Syftet är att vitalisera och öka möjligheterna till att behålla ett rikt, hållbart och mångfacetterat konst- och kulturliv i Värmdö.

Stödet är treårigt och omfattar en summa på 10 000 konor per år för upp till 40 konstnärligt yrkesverksamma personer. Stödet söks utifrån ett antal kriterier (se nedan) och varje ansökan bedöms av en kommitté bestående av sakkunniga inom relevanta konstområden samt medarbetare från Värmdö kommuns kultur- och fritidsenhet.

Kriterier i korthet

Den sökande ska bland annat vara folkbokförd i Värmdö kommun, ha en ateljé som är belägen Stockholms län och en ateljéhyra om minst 1 200 kronor/månad. Den sökande ska också vara aktivt yrkesverksam de senaste tre åren samt ha en konstnärlig högskoleutbildning. Läs de fullständiga kriterierna i bilaga Riktlinjer för ateljéstöd i högerspalten.

Ansök senast 30 november 2021

Ansökan ska vara oss tillhanda senast 30 november 2021 och utbetalning sker i februari. Därefter kommer det årliga stödet att utbetalas under februari månad gällande kalenderår.

Innan du ansöker bör du läsa igenom våra riktlinjer för att se att du uppfyller de kriterier som krävs. Riktlinjerna hittar du i högerspalten.

Själva ansökan görs via e-tjänsten (Självservice). Ansökan öppnar i augusti. Du ska bifoga fyra bilagor som PDF-dokument. Bilagorna ska vara märkta med dokumentnamn och namn på sökande:

  • hyreskontrakt och kopia på betalda hyresavier
  • ​utbildningsbevis
  • meritförteckning
  • personbevis

Tänk på att kopior ska vara vidimerade!

Ansök om ateljéstöd (e-tjänst) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor och information

Om du har frågor eller önskar mer information, kontakta kommunen via vårt servicecenter. Du kan också läsa mer i informationsbladet nedan.

Riktlinjer för ateljéstöd , 375.5 kB, öppnas i nytt fönster.