Kulturstipendier

Värmdö kultur- och fritidsnämnd delar årligen ut två kulturstipendier, ett vuxenstipendium och ett ungdomsstipendium. Stipendiesumman är 20 000 kronor för varje stipendium.

Kulturstipendierna delas ut till personer eller grupper som är bosatta i Värmdö. Stipendierna ska stödja och uppmuntra kulturell verksamhet och kulturella insatser. Det kan gälla musik, konst, film, hembygdsvård eller jämförbara områden.

Värmdö kommuns kulturstipendium

Kulturstipendiet utdelas till person eller grupp som gjort värdefulla insatser inom kulturens område, som varit till nytta och glädje för kommunens medborgare och som bidragit till att synliggöra den kulturella verksamheten i kommunen. Det kan gälla musik, konst, film, hembygdsvård eller jämförbara områden. Stipendiet är på 20 000 kronor.

Stipendiet kan du söka för egen räkning eller för en grupps räkning. Du kan också nominera en person eller grupp som du inte själv tillhör.

Ansökan öppnar i januari och ska vara oss tillhanda senast  1 mars. Utdelning sker i samband med nationaldagsfirandet den 6 juni

Ansök eller nominera till kulturstipendiet via vår e-tjänst Länk till annan webbplats.

Ungdomskulturstipendium

Stipendiet skall utdelas till ungdomar i åldern 18-25 år i syfte att stödja och uppmuntra ungdomar med konstnärlig begåvning eller med dokumenterat intresse för jämförligt kulturellt område. Stipendiet är på 20 000 kronor.

Stipendiet kan du söka för egen räkning eller för en grupps räkning. Du kan också nominera en person eller grupp som du inte själv tillhör.

Ansökan öppnar i januari och ska vara oss tillhanda senast  1 mars. Utdelning sker i samband med nationaldagsfirandet den 6 juni

Ansök eller nominera till ungdomskultur­stipendiet via vår e-tjänst Länk till annan webbplats.


Kulturstipendiater 2021

Patrik Franke tilldelas kultur- och fritidsnämndens kulturstipendium på 20 000 kronor.

”Patrik Franke tilldelas kulturstipendiet för sitt enorma engagemang med att göra vår skärgård mer levande. Frankes kulturskapande och pjäsuppsättning kommer att bidra med fler inspirerande konstupplevelser i Värmdö kommun”

Hektor Palmer Nordfors tilldelas kultur- och fritidsnämndens ungdomskulturstipendium på 20 000 kronor.

”Hektor Palmer Nordfors tilldelas ungdomskulturstipendiet för sina musikaliska talanger och sitt brinnande intresse för sång. Med stipendiet hoppas Värmdö kommun att Hektor får möjligheten att nå nya höjder”.