Kulturstipendier

Värmdö kultur- och fritidsnämnd delar årligen ut två kulturstipendier, ett vuxenstipendium och ett ungdomsstipendium. Stipendiesumman är 20 000 kronor för varje stipendium.

Kulturstipendierna delas ut till personer eller grupper som är bosatta i Värmdö. Stipendierna ska stödja och uppmuntra kulturell verksamhet och kulturella insatser. Det kan gälla musik, konst, film, hembygdsvård eller jämförbara områden.

Värmdö kommuns kulturstipendium

Kulturstipendiet utdelas till person eller grupp som gjort värdefulla insatser inom kulturens område, som varit till nytta och glädje för kommunens medborgare och som bidragit till att synliggöra den kulturella verksamheten i kommunen. Det kan gälla musik, konst, film, hembygdsvård eller jämförbara områden. Stipendiet är på 20 000 kronor.

Stipendiet kan du söka för egen räkning eller för en grupps räkning. Du kan också nominera en person eller grupp som du inte själv tillhör.

Ansökan öppnar i januari och ska vara oss tillhanda senast  1 mars. Utdelning sker i samband med nationaldagsfirandet den 6 juni

Ansök eller nominera till kulturstipendiet via vår e-tjänstlänk till annan webbplats

Ungdomskulturstipendium

Stipendiet skall utdelas till ungdomar i åldern 18-25 år i syfte att stödja och uppmuntra ungdomar med konstnärlig begåvning eller med dokumenterat intresse för jämförligt kulturellt område. Stipendiet är på 20 000 kronor.

Stipendiet kan du söka för egen räkning eller för en grupps räkning. Du kan också nominera en person eller grupp som du inte själv tillhör.

Ansökan öppnar i januari och ska vara oss tillhanda senast  1 mars. Utdelning sker i samband med nationaldagsfirandet den 6 juni

Ansök eller nominera till ungdomskultur­stipendiet via vår e-tjänstlänk till annan webbplats


Kulturstipendiater 2020

Anna Elisa Lindqvist tilldelas kultur- och fritidsnämndens kulturstipendium på 20 000 kr.

”Anna Elisa Lindqvist tilldelas kulturstipendiet för att arrangera en serie konserter med kammarmusik på Ingarö.”

 

Victor Hermundstad tilldelas kultur- och fritidsnämndens ungdomskulturstipendium på 20 000 kr.

Viktor Hermunstad är en talangfull dansare som får ungdomskulturstipendiet för att kunna vidareutbilda sig inom dans.”

 

Relaterad information

Stadgar för kulturstipendier