Talande webbLyssna

Barnskötare

Barnskötarutbildning APL är en utbildning där du till största delen lär dig arbetet som barnskötare på plats hos en förskola eller ett fritidshem. På din praktikplats får du stöd och hjälp av din handledare för att lära dig yrket.

Om du redan arbetar på en förskola/ett fritidshem kan du kombinera arbete med studier och behöver då endast vara borta från din arbetsplats en dag i veckan.

Längd och innehåll

Längd: 2 eller 3 terminer och omfattar 900 eller 1300 poäng.

Efter 2 terminer/900 poäng erhåller du din barnskötarexamen (förutsatt att samtliga kurser är genomförda med minst E i betyg).

Vill du därefter fördjupa dina kunskaper erbjuds du påbyggnadskurser i ytterligare 1 termin/400 poäng.

Studieform

 • 3 dagar i veckan gör du APL (arbetsplatsförlagt lärande) på en arbetsplats, dvs. en förskola eller ett fritidshem.

 • 1 dag i veckan är du i skolan och har lektioner/föreläsningar, gruppövningar, seminarier eller examinationer.

 • 1 dag i veckan studerar du på egen hand.

Kurser

Baskurser 900 p.

Termin 1

 • Grundläggande vård och omsorg
 • Hälsopedagogik
 • Kommunikation
 • Pedagogiskt ledarskap
 • Etnicitet och kulturmöten

Termin 2

 • Lärande och utveckling
 • Pedagogiska teorier och praktiker
 • Människors miljöer
 • Specialpedagogik 1

Påbyggnadskurser - Barnskötare 400 p.

Termin 3

 • Barns lärande och växande
 • Pedagiskt arbete
 • Skapande verksamhet


0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarSenast publicerad:

Kontakt

Vår expedition


Telefon
: 08-570 483 31

Telefontider:måndag-torsdag:10.00-12.00, 13.00-15.00

E-post: komvux@varmdo.se 

Öppettider: måndag - fredag kl. 10.00-12.00

Besöksadress: Skärgårdsvägen 7, Gustavsberg


Mer kontaktinformation

Mer information