Talande webbLyssna

Inför vägledningssamtalet

Målet med vägledningen är att ge dig ett bättre beslutsunderlag inför dina framtida val. I vägledningsprocessen måste du själv vara aktiv. Det är alltid du själv som väljer målet för din framtid.

Studie- och yrkesvägledaren kan hjälpa dig med:

  • Att utreda och klargöra situationen, strukturera tankarna
  • Att vidga perspektiv, se fler möjligheter
  • Få information om yrken och utbildningar
  • Få information om behörighetsregler och regler för betyg
  • Få information om studieekonomi
  • Att upprätta en handlingsplan, studieplanering
  • Få hjälp med validering av utländska betyg

 

Innan du kommer till ditt samtal med studie- och yrkesvägledaren är det bra om du funderar på vilka mål du har, både på kort och på lång sikt. Du har säkert samlat på dig många olika kunskaper och erfarenheter. Det är viktigt att du gör dessa tydliga för dig själv, så att du kan använda dem som en grund i din planering tillsammans med oss.

Skriv gärna ner dina tankar och funderingar inför samtalet.

Kom ihåg att alltid ta med dig betyg och andra viktiga handlingar!

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarSenast publicerad:

Kontakt

Expedition

Skärgårdsvägen 7
134 30 Gustavsberg

Telefon: 08-570 483 31
E-post: komvux@varmdo.se

Besökstider: Förmiddag, måndag - fredag kl. 10.00-12.00

Telefontider: Förmiddag måndag - fredag kl. 10.00-12.00
Eftermiddag måndag , tisdag och fredag kl. 13.00–15.00

Studie- och yrkesvägledare (SYV)
Hanna Leffler
E-post: hanna.leffler@varmdo.se
Telefon: 08-570 482 69

Rektor
Stella Golmann
E-post: stella.golmann@varmdo.se
Telefon: 08-570 482 18

Biträdande rektor
Jennie Nilsson
Epost: jennie.nilsson@varmdo.se
Telefon: 08-570 471 54


Mer kontaktinformation