Talande webbLyssna

Vår värdegrund

Till oss är du välkommen som du är. Komvux Värmdö står för alla människors lika värde, rätt till delaktighet och till ett respektfullt bemötande. Vår skola ska vara en trygg plats där du känner tillhörighet och gemenskap, studieglädje och arbetsro.

Komvux Värmdös värdegrund utgår ifrån den värdegrund som ska genomsyra all skolverksamhet i Sverige. I vår verksamhet strävar vi hela tiden efter att förmedla och gestalta:

  • Alla människors lika värde
  • Jämställdhet mellan män och kvinnor
  • Att motverka traditionella könsmönster
  • Solidaritet med svaga och utsatta
  • Att motverka alla former av kränkande behandling
  • Att bidra till att skapa den gemenskap som håller ett demokratiskt samhälle samman

Har du eller någon annan utsatts för kränkande behandling?

Som elev hos oss har du rätt att vara dig själv och att få ett respektfullt bemötande, både från personal och från andra elever. Komvux Värmdö arbetar aktivt för att främja alla elevers lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning.

Om du känner att du har blivit utsatt för kränkande behandling, eller om du har sett eller hört att någon annan har utsatts, vill vi att du berättar det, så att vi kan förhindra att det upprepas.

Anmälan om kränkande behandling kan göras anonymt.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarSenast publicerad:

Kontakt

Expedition

Skärgårdsvägen 7
134 30 Gustavsberg

Telefon: 08-570 483 31
E-post: komvux@varmdo.se

Besökstider: Förmiddag, måndag - fredag kl. 10.00-12.00

Telefontider: Förmiddag måndag - fredag kl. 10.00-12.00
Eftermiddag måndag , tisdag och fredag kl. 13.00–15.00

Studie- och yrkesvägledare (SYV)
Hanna Leffler
E-post: hanna.leffler@varmdo.se
Telefon: 08-570 482 69

Rektor
Stella Golmann
E-post: stella.golmann@varmdo.se
Telefon: 08-570 482 18

Biträdande rektor
Jennie Nilsson
Epost: jennie.nilsson@varmdo.se
Telefon: 08-570 471 54


Mer kontaktinformation