Talande webbLyssna

Kurser inom affärskommunikation

Med affärskommunikation menas i första hand ett företags kommunikation till andra företag, myndigheter och privatpersoner, men också företagets interna kommunikation. Ämnet behandlar hur olika affärsdokument  utformas och hur presentations- och informationsmaterial framställs.

Affärskommunikation

Kurskod: AFFAFÄ00S

I kursen går vi igenom hur man framställer och använder olika typer av affärsdokument, till exempel förfrågan, anbud och beställning, samt skriftligt och muntligt informations- och presentationsmaterial. Affärsseder och kulturella uttryck i olika länder ingår också.

0 kommentarer har registrerats
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarSenast publicerad:

Kontakt

Vår expedition


Telefon
: 08-570 483 31

Telefontider:måndag-torsdag:10.00-12.00, 13.00-15.00

E-post: komvux@varmdo.se 

Öppettider: måndag - fredag kl. 10.00-12.00

Besöksadress: Skärgårdsvägen 7, Gustavsberg


Mer kontaktinformation

Mer information